Icyo wakora kugira ngo utere umukobwa ubushake bwinshi bwo gukora imibonano mpuzabitsina

17 June 2016. | URUKUNDO | 0 Ibitekerezo | Habineza Gabriel
  • Icyo wakora kugira ngo   utere  umukobwa ubushake bwinshi bwo gukora imibonano mpuzabitsina

Iyo wumvise imibonano mpuzabitsina wumvamo ubushakwe bw’ababiri bahujwe n’iki gikorwa cyane cyane umwe muri bo usanga ari watumye undi yumva akenera gukora iki gikorwa bu buryo runaka .

Dore bimwe mu bintu wakowa kugira ngo utere umukobwa cyangwa umugore wawe ubushake bwinshi bwo gukora imibonano mpuzabitsina.

Uramukorakora cyane, mukorakore muri ubu buryo fata intoki zawe ujye uzimanura buke buke woroheje ku ruti rw’umugongo ariko udakanda, ukazamura wongera umanura noneho ukananyuza mu mugongo wose, ukamanura ukageza ku itako ku buryo acika intege umubona.

Biba byiza cyane iyo ukoresheje nk’ibaba ry’inkoko cyangwa iry’inyoni. Umugore iyo umukoze ku mabuno buhoro buhoro, wanashaka ukamukubitaho agashyi koroheje bituma atangira kumva ashatse gukora imibonano mpuzabitsina.

Ikindi Ufata umugore wawe ukamuhobera ukamwiyegereza ku buryo imibiri yanyu mwembi ikubanaho. Noneho ukajya umwongorera mu gutwi buhoro cyane kandi usa nk’uwahagira gake. Washaka ukamukozaho ururimi mu gutwi, ku bikobokobo no mu ijosi.

Hari n’ibindi bice nabyo byongerera umugore ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, birimo inda n’umukondo, kumusoma inkengero z’amaso, amazuru, n’umunwa, no kumukora mu misatsi. Ku nda no ku mukondo ushobora kuhakorakora, kuhasomagura no gukozaho umutwe w’ururimi.

Inyigisho nk’izi ahanini ziba zireba abashakanye n’abenda kurushinga, rubyiruko kwishora mu mibonano mpuzabitsina mutararushinga bishobora kubakururira ibyago bikaba byanabiciea ejo hanyu hari kuzaba heza.

Tanga Igitekerezo