Print

INYANDIKO IMENYESHA IMIKIRIZE Y ’URUBANZA ABABURANYI SOCOGE LTD, BIZIMANA JEAN BAPTISTE NA UMULUNGI ANTOINETTE BATITABYE BADAFITE AHO BABARIZWA

Yanditwe na: Ubwanditsi 29 June 2021 Yasuwe: 418

Bisabwe na ECOBANK RWANDA PLC, Dushingiye ku rubanza RCOM 02693/2019/TC rwo kuwa 15/06/2020,

Dushingiye ku ngingo ya 148 itegekoN°22/2018 ryo kuwa 29/04/2018 ryerekeye imiburanishirize y’imanza zimbonezamubano, iz’ubucuruzi, iz’umurimo n’iz’ubutegetsi,

Twebwe Me UWITIJE Janvier, Umuhesha w’Inkiko w’Umwuga,

Turemeza ko tumenyesheje SOCOGE LTD, BIZIMANA JEAN BAPTISTE na UMULUNGI ANTOINETTE imikirize y’ urubanza rwavuzwe haruguru aho urukiko RWABATEGETSE kwishyura ECOBANK RWANDA PLC amafaranga angana na 193.489.154 frw (RUTEGETSE YA 22) no gusubiza ECOBANK RWANDA PLC 20.000 frw y’amagarama (RUTEGETSEYA 23).